Opstart

Når et barn starter her begynder vil vores samarbejde med forældrene i første omgang handle om gøre barnet så trygt som muligt. Det betyder at forældre de inviteres til at komme og være sammen med barnet de første dage. 

Da opstartsfasen kan være en stor omvæltning for et barn, er det vigtigt at forældre og personale løbende har dialog omkring barnets trivsel og tryghed. Samtidig er det vigtig at forældre også byder ind, hvis der er noget der undrer eller bekymrer. 

Særligt i opstartsfasen gør vi ekstra indsats for at etablere et godt samarbejde, eksempelvis ved opstartsmøder og eller tilknytning til udvalgte personaler.