Værdigrundlag

Vision og værdier for VillaKulla

Værdierne er de kriterier, som vi bruger, når vi træffer vores beslutninger. Det er de kvaliteter, som er vigtige for os, og som vi udviser i vores adfærd i mødet med andre mennesker – og som tydeliggøres gennem vores udtryksformer, som kommunikation og attitude. Værdierne har kun deres berettigelse, hvis den daglige adfærd hos ledere og medarbejdere er et udtryk for disse.

Personalegruppen i VillaKulla har udarbejdet 4 værdisæt, som er af grundlæggende betydning for vores arbejde med børnene.

Gennem leg og samvær vil vi styrke børnenes evner til at klare sig i livet, uanset deres forskellige baggrunde.
Vi skaber de bedste betingelser for netop dét i vores institution.