Tryghed - Glæde

Tryghed betyder for os:

  • Betyder et åbent og tillidsfuldt samarbejde omkring dit barns trivsel og udvikling
  • At jeres familie oplever jer godt modtaget i institutionen og føler jer som en del af fællesskabet