Sommer

Feriesæsonen løber fra ca. midt juni til midt august. I denne periode har vi fælles temaer, som vi arbejder med i hele huset. Det kan være vand, legeplads, ture og lign, Perioden er præget af, at der afholdes ferie. Når ferieafviklingen er størst lukker vi nogle af stuerne og arbejder sammen hele huset. Ofte er der anderledes i Børnehuset på den gode måde. Det betyder, at vi bruger huset mere ”frit”, og børnene lærer at bruge hele huset ud fra de rammer, vi sætter, og det kan også hermed skabe venskaber på tværs af stuerne.

Den årlige fest for børnene og deres nærmeste familie afholdes om sommeren

Efterår

Fra midt august starter vi op med at planlægge efteråret og vinterens aktiviteter.

Her har vi det årlige forældremøde, hvor der også er valg til bestyrelsen.

Yderligere informationer om årets planlægning og pædagogiske temaer vil fremgå på årshjul og andre lignende opslag.