Forældresamarbejde

Som institution tager vi ansvar for at skabe gode, trygge og tillidsfulde relationer til alle forældre.

I samarbejdet er vores fokus på barnet og barnets trivsel. Udover det daglige samarbejde og dialog, afholder årligt en udviklingsamtale der falder omkring barnets fødselsdag. 

Vi har årligt forældremøde, hvor der også er valg til bestyrelsesarbejdet. Her tager vi ansvar for, at forældre personligt indbydes, og vi sørger for at gøre disse møder trygge ved at ”blande” forældregruppen.

Vi ønsker at inddrage forældrene i vores daglige projekter og opgaver. Vi inviterer gerne ind i vores arbejde og hvor forældre kan bidrage med nysgerrighed, kompetencer og kunnen.

Når et barn starter her begynder vil vores samarbejde med forældrene i første omgang handle om gøre barnet så trygt som muligt. Det betyder at forældre de inviteres til at komme og være sammen med barnet de første dage. 

Da opstartsfasen kan være en stor omvæltning for et barn, er det vigtigt at forældre og personale løbende har dialog omkring barnets trivsel og tryghed. Samtidig er det vigtig at forældre også byder ind, hvis der er noget der undrer eller bekymrer. 

Særligt i opstartsfasen gør vi ekstra indsats for at etablere et godt samarbejde, eksempelvis ved opstartsmøder og eller tilknytning til udvalgte personaler.

Find mere information under Praktisk information