Værdigrundlag

I VillaKulla er vores vision og værdisæt rammen om vores holdninger og overbevisninger i det daglige pædagogiske arbejde.

Vision og værdier for VillaKulla

Gennem leg og samvær vil vi styrke børnenes evner til at klare sig i livet, uanset deres forskellige baggrunde. Vi skaber de bedste betingelser for netop dét i vores institution. 

Værdierne er de kriterier, som vi bruger, når vi træffer vores beslutninger. Det er de kvaliteter, som er vigtige for os, og som vi udviser i vores adfærd i mødet med andre mennesker – og som tydeliggøres gennem vores udtryksformer, som kommunikation og attitude. Værdierne har kun deres berettigelse, hvis den daglige adfærd hos ledere og medarbejdere er et udtryk for disse.

Personalegruppen i VillaKulla har udarbejdet 4 værdisæt, som er af grundlæggende betydning for vores arbejde med børnene.

Tryghed betyder for os:

  • Betyder et åbent og tillidsfuldt samarbejde omkring dit barns trivsel og udvikling
  • At jeres familie oplever jer godt modtaget i institutionen og føler jer som en del af fællesskabet