DGI

Kort opsummeret så skal alle daginstitutioner i kommunen DGI-certificeres. Det betyder, at vi skal arbejde med temaet børn og bevægelse.

I vinterhalvåret 2015/16 er vi opstartet på en proces omkring krop og bevægelse, som skal ende ud i at vi skal DGI-certificeres. "DGI" står for Dansk Gymnastik og Idrætsforening.

De ansatte har derfor modtaget teoretisk og praktisk undervisning fra konsulenter fra DGI. Vi skal ende projektet med, at vi har udarbejdet en politik for, hvordan bevægelse skal indgå som en del af den pædagogiske indsats med børnene.

Vi har udarbejdet følgende værdier, som skal være udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde omkring krop og bevægelse:

  • GLÆDE

  • UDVIKLING

  • FÆLLESSKAB