Pædagogiske rammer

Pædagogisk arbejder vi udfra at skabe en strukturel ramme om børnenes hverdag. Strukturen i dagligdagen er en grundlæggende forudsætning for at skabe stabile og trygge rammer, som er ens for alle. Med struktur mener vi, at dagen er inddelt i pædagogiske felter, som sikrer, at børnene mødes og bydes ind i et socialiserende fællesskab.

Strukturen ser ud på følgende måde:

  1. Goddag – morgenstunden indtil kl. 9

  2. Børnemøde med sprogstimulerende tiltag/input

  3. Formiddag med Pædagogiske emner og projekter, som er igangsatte af voksne

  4. Spisning

  5. Frisk luft

  6. Café og legestunder

  7. Farvel