Vi har de seneste somre haft jordstykker ude på Flynderupgård. I sommerperioden tager børnene på skift derud og sår grøntsager, passer dem, ser dem vokse frem og slutteligt høster. Det giver børnene et rigtig godt kendskab til grøntsager og selve dyrknings-processen.

Derudover deltager vi i år, i et projekt, der hedder BoGro her på Vapnagaard, hvor vi har fået tildelt et jordlod bag "Laden", hvor vi dyrker forskellige grøntsager sammen med en konsulent fra Krogerup Højskole. Børnene kommer til at være med til at så, vande, luge høste og lave mad over bål af de friske grøntsager. I løbet af sommeren og efteråret vil der laves enkelte arrangementer, hvor forældrene inviteres til at komme og se haven sammen med børnene.